Získanie certifikátu ECDL

K získaniu certifikátu ECDL je potrebné: Náklady na získanie certifikátu ECDL: skok na predchádzajúcu stranu