Čo je certifikát ECDL?

Európsky vodičský preukaz na počítač (Certifikát ECDL) je: Vlastník takéhoto certifikátu vie dôveryhodným spôsobom preukázať na Slovensku ako aj vo svete úroveň schopnosti práce na počítači a to v nasledujúcich okruhoch - moduloch: Pre podrobnejšie informácie o jednotlivých moduloch pozrite naše školenia a kurzy.

Prečítajte si základné informácie o získaní certifikátu ECDL.