Na tejto stránke viete pretransformovat test do textového súboru kompatibilného s formátom testov na e-teste.

Túto akciu viete vykonať samozrejme iba s vlastným testom, teda musíte poznať názov testu a administrátorské heslo do testu.

Po zadaní názvu a administrátorského hesla do nasledujúcého formulára sa vypíše celý obsah testu do aktuálneho okna v tom formáte, ktorý sa očakáva pri načítaní testu do systému z textového súboru.

Obsah obrazovky musíte prekopírovať do jednoduchého textového editora a uložiť v textovom formáte. Je to šikovný spôsob vytvorenia archívu svojich testov vytvorených na e-teste na lokálnom disku Vášho počítača.

Zadajte názov testu, ktorý chcete pretransformovat:

Zadajte administrátorské heslo do testu: