Pozor! na tejto stránke odstránite kompletný test so všetkými otázkami patriacimi do testu!

Ak si myslíte, že svoj test budete ešte niekedy potrebovať, navrhujeme pred odstránením testu vytvoriť zálohu testu do textového súboru pomocou položky "chcem vytvoriť zálohu testu".

Ak tak neurobíte Váš test sa definitívne stratí a tým možno aj veľké množstvo Vašej predchádzajúcej práce.

Ak sa rozhodnete vytvoriť zálohu testu, pomocou nej budete môcť kedykoľvek v budúcnosti sprístupniť Váš test používateľom e-testu pomocou položky "chcem vytvoriť nový test", ktorá umožňuje načítanie kompletného testu z textového súboru.

Zadajte názov testu, ktorý chcete odstráni:

Zadajte administrátorské heslo do testu: