Vitajte v centrále testovania!

Na tomto mieste môžete vytvárať a modifikovať vlastné testy, riešiť testy ostatných používateľov e-testu.

Novinky

Ak si to želáte, systém Vám bude posielať automaticky výsledky riešiteľov Vašich testov - podrobnosti nájdete v položke "chcem vytvoriť nový test" !

Pribudla možnosť vytvorenia zálohy existujúceho testu do textového súboru - podrobnosti v položke "chcem vytvoriť zálohu testu" !

Príjemnú zábavu Vám prajeme.

chcem sa otestovať (potrebujete poznať názov a heslo do testu)

chcem upravit test (musíte byť vlastníkom testu - poznať administrátorské heslo testu)

chcem vytvoriť nový test

chcem vytvoriť zálohu testu

chcem odstrániť test