Naša aktuálna ponuka kurzov a školení z oblasti IT je plne kompatibilná s obsahovou náplòou medzinárodného certifikátu ECDL. O systéme ECDL sa viac dočítate tu:

    Školenie Vám alebo pre Vašu firmu zabezpečíme v Bratislave, Dunajskej Strede, Komárne, Leviciach, Štúrove. Priebežne sa môžete informovat aj o dalších lokalitách. Vieme Vám zabezpečiť kurzy v slovenskom, anglickom a maďarskom jazyku. Naši lektori sú výlučne pedagógovia z domácich a zahraničných univerzít a vysokých škôl.Skrátené syslaby jednotlivých kurzov:

Na tomto mieste si môžete stiahnuť pracovné materiály pre aktuálne prebiehajúci kurz!

Na tomto mieste si môžete stiahnuť súbor na testovanie vedomostí z Wordu!

Itt elérhető az exceles segédanyag!