Sídlo spoločnosti: Tekovský Hrádok č. 33, okres Levice

email: polya@e-test.sk, tel: 0905/791 509

Môžete priamo odtiaľ poslať otázku alebo odkaz tvorcovi systému e-test (Mgr. A. Pólya, PhD.)

Napíšte Vašu emailovú adresu:

Napíšte predmet správy:

Vaša správa: