Ak ste tu prvýkrát, pokračujte reagistráciou tu

Ak ste už vykonali registráciu, pokračujte nasledujúcimi možnosťami:

Používajte Internet Explorer -prehliadač v ktorom bol prihlasovací systém e-testu testovaný

chcem sa prihlásiť (odhlásiť) na riadny termín z teórie

chcem sa prihlásiť (odhlásiť) na opravný termín z teórie

chcem sa prihlásiť (odhlásiť) na riadny termín z excelu

chcem sa prihlásiť (odhlásiť) na opravný termín z excelu

Pozorne prečítajte nasledujúce riadky!

Na skúšku z teórie môžete ísť až po úspešnom zvládnutí skúšky z EXCELu
Po vykonaní akejkoľvek zmeny vždy skontrolujte svoje prihlásenia a výsledky na nasledujúcom mieste:

chcem vidieť výsledok zo skúšky a svoje prihlásenia