Pridanie dotazníka !

Pomocou tejto stránky môžete vyplniť dotazník o e-learningu.

Najprv vyplňte svoje osobné údaje, potom pokračujte dotazníkom. Obsah formulára sa odosiela tlačidlom s nápisom ODOSLAŤ na konci tejto stránky až po kompletnom vyplnení všetkých potrebných polí.

Uveďte svoje priezvisko:

       Uveďte svoje meno:

Uveďte svoju študijnú skupinu:

Uveďte svoju emailovú adresu:1. otázka: E-learningový kurz ste navštevovali (alebo ste sa s e-learningom zaoberali) v rámci predmetu:

2. otázka: Ako vnímate tento e-learningový kurz?

3. otázka: Aké konkrétne výhody tejto formy vyučovania pociťujete?

4. otázka: Aké konkrétne nevýhody ste pociťovali počas semestra, ktoré vyplývajú pre študenta z netradičnej organizácie vyučovania?

5. otázka: Akú literatúru by ste považovali za ideálnu pri vyučovaní prostredníctvom e-learningu?

6. otázka: Ktoré predmety už absolvované počas svojho doterajšieho štúdia by ste si vedeli predstaviť realizovať prostredníctvom e-learningu (napíšte aj dôvody)?

7. otázka: V prípade ktorých predmetov si neviete predstaviť úspešnú realizáciu vyučovania prostredníctvom e-learningu (napíšte aj dôvody)?